Informacja o zmianie terminu sesji Rady Miejskiej w Cedyni i wydłużeniu terminu zgłoszeń do debaty nad Raportem o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok

W związku ze zmianą terminu Sesji Rady Miejskiej w Cedyni z 1 lipca 2021r. na 6 lipca 2021r., informuję o wydłużeniu do 5 lipca 2021r. możliwości składania zgłoszeń do debaty na temat: Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok.
Szanowni Państwo

Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. o godzinie 13.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni (na stołówce) wejście boczne.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzająca instytucję raportu (Dz. U. z 2018 r., poz.130 z póź.zm.) przewiduje dla mieszkańca gminy możliwość wzięcia udziału w debacie nad raportem.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Cedynia.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni, poparte podpisami co najmniej 20 osób ( czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w Sekretariacie pokój nr 6, do 5 lipca 2021 r. ( poniedziałek ) do godziny 1600. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w pokoju nr 1 ( na parterze budynku urzędu.)

Raport o stanie Gminy Cedynia za 2020 r. wraz ze zgłoszeniem zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cedyni w dniu 31 maja 2021 r., w zakładce: Raporty o stanie Gminy Cedynia. W wersji papierowej ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w pokoju Nr 1, w godz. pracy Urzędu.

http://bip.cedynia.pl/cedynia,a,24950,raport-o-stanie-gminy-cedynia-za-2020-rok.html

Biorąc pod uwagę STAN EPIDEMII i priorytet bezpieczeństwa debata zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Sesja Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak