Instytucje udzielające pomocy osobom doznającym przemocy domowej

 1. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w Cedyni tel. 91 4647956
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 8, 74-520 Cedynia tel. 91 4647956
 3. Posterunek Policji w Cedyni, ul. Bolesława Chrobrego 9, 74-520 Cedynia, tel. 91 477823246
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim, ul. Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4317819
 5. Szkoła Podstawowa, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144017, pedagog szkolny
 6. Szkoła Podstawowa w Piasek, pedagog szkolny – tel. 91 4144721
 7. Przychodnia Rodzinna – HIPOKRATES, ul. Czcibora , 74-520 Cedynia, tel. 91 4144054
 8. Prokuratura Rejonowa, ul. Grunwaldzka 2, 74-100 Gryfino, tel. 91 4162638
 9. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, tel. 91 4200380, 914200382
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, tel. 91 4045504, bezpłatnie przyjmuje prawnik : środa – 13:30-17:30, czwartek – 8:45-12:45, piątek – 13:30-17:30 , bezpłatnie przyjmuje psycholog : czwartek- 15:30-17:00, mediator rodzinny : poniedziałek- 15:30-17:30, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, od poniedziałku do piątku – 7:15-15:15
 11. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście, tel. 91 3225481
 12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard, tel. 94 3113250