Usługi ZGKiM

Zamów wywóz szamba: 91 4144186, 914144129, zgkim@zgkimcedynia.pl
opłaty za wywóz szamba

Widzisz awarię ? Zgłoś to: 91 4144186, kom. 508 978 025 dyrektor@zgkimcedynia.pl

Podaj stan wodomierza: 9141444186, 91414129

Ceny opłat za wodę i ścieki:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni informuje, iż decyzją nr. SZ.RET.070.4.154.2018.RN z dnia 06.08.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 05.09.2018 – do dnia 04.09.2021. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy CEDYNIA – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

W załączeniu decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jak się podłączyć do sieci/wydawanie warunków: kontakt 91 4144186, kom. 508 978 025

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej