Dokumenty strategiczne

UCHWAŁA NR XXIX/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027

UCHWAŁA Nr XXX/ 310 /2017 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023

UCHWAŁA Nr XXXVII/406/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 września 2018r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cedynia na lata 2018-2023