Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni jest organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej miasta i gminy Cedynia, powołany do realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64 poz. 593). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Wolności 8
74-520 Cedynia

Adres e-mail: ops@opscedynia.pl
Telefon: 91 46 47 956
Fax: 91 46 47 956

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 08.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

NIP: 858-16-67-080

REGON: 000528296 – 00055

KONTO BANKOWE: 65 9370 1017 0106 3500 2001 0001