COKiS

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu

Plac Wolności 4
74-520 Cedynia
tel. 91 41 44 131
e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl
NIP: 858-17-02-250 
REGON: 812628359 

Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

Biuro Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu:

Dorota Tondel – p.o. dyrektora
tel. 914144131

Joanna Rogowska – główny księgowy
tel. 914144131

Natalia Pieczykolan – Pracownik Obsługi Biurowej
tel. 914144131

Mateusz Dominiak – Pracownik Biurowo Techniczny
tel. 914144131

Zbigniew Modras
pracownik gospodarczy

Iwona Junikiewicz
pracownik gospodarczy

Biblioteki:

Biblioteka Miejska
Dorota Tondel
tel./fax: 914144120

Świetlice miejskie i wiejskie:

Świetlica „Tęcza” im. Kornela Makuszyńskiego
plac Wolności 4
tel.: 914144131

Świetlica Osiedlowa
Cedynia, ul. Kolonia 4 (Sójcze Wzgórze)
Opiekun Ewelina Dominiak, Beata Nowak
tel. 914144421

Świetlica w Lubiechowie Górnym
Opiekun Katarzyna Sobala

Świetlica w Czachowie
Opiekun Monika Rogowska

Świetlica w Łukowicach
Opiekun Mariola Jaworska

Świetlica w Bielinku
Opiekun

Świetlica w Orzechowie
Opiekun

Świetlica w Żelichowie
Opiekun

Świetlica w Golicach
Opiekun

Świetlica w Radostowie
Opiekun

Świetlica w Piasku
Opiekun