COKiS

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu

Plac Wolności 4
74-520 Cedynia
tel. 91 41 44 131
e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl
NIP: 858-17-02-250 
REGON: 812628359 

Zapraszamy do biura
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 – 17:00

Biuro Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu:

Małgorzata Karwan – dyrektor
tel. 914144131
e-mail: dyrektor@ckcedynia.pl

Katarzyna Szymakowska – główny księgowy
tel. 914144131
e-mail: ksiegowosc@ckcedynia.pl

Aleksandra Nużyńska – Pracownik Obsługi Biurowej
tel. 914144131
e-mail: oferty@ckcedynia.pl

Mateusz Dominiak – Pracownik Biurowo Techniczny
tel. 914144131
e-mail: oferty@ckcedynia.pl

Zbigniew Modras
pracownik gospodarczy

Iwona Junikiewicz
pracownik gospodarczy

Muzeum Regionalne w Cedyni

Ryszard Matecki – dyrektor
tel. 91 4149 512
e-mail: muzeum@cedynia.pl

Biblioteki:

Biblioteka Miejska
Dorota Tondel
tel./fax: 914144120
e-mail: biblioteka@ckcedynia.pl

Świetlice miejskie i wiejskie:

Świetlica „Tęcza” im. Kornela Makuszyńskiego
plac Wolności 4
opiekun Jolanta Pociej
tel.: 914144131

Świetlica Osiedlowa
Cedynia, ul. Kolonia 4 (Sójcze Wzgórze)
Opiekun Ewelina Świderska
tel. 914144421
tel.kom. 534128952

Świetlica w Lubiechowie Górnym
Opiekun Katarzyna Sobala
tel. 885522331

Świetlica w Czachowie
Opiekun Monika Rogowska
tel. 665734017

Świetlica w Łukowicach
Opiekun Mariola Jaworska
tel. 783072894

Świetlica w Bielinku
Opiekun
Tel.: 914144131

Świetlica w Orzechowie
Opiekun Lucyna Kuta
tel. 605486649

Świetlica w Żelichowie
Opiekun
tel. 914144131

Świetlica w Golicach
Opiekun Bożena Drozdowska
tel. 515448388

Świetlica w Radostowie
Opiekun Krystyna Jachowicz
tel.  661328387