Informacja o monitoringu wizyjnym

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez Urząd Miejski w Cedyni

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Miejski w Cedyni z siedzibą w Cedyni (74-520), plac Wolności 1, w celu  w zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia publicznego.

2. Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji (dysku twardym rejestratora), a następnie jest nadpisywany. Może być przechowywany w szczególnych przypadkach do czasu zakończenia postępowania dowodowego.

 1. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki (wejścia i teren bezpośrednio przyległy do budynku):
  a) budynek Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1,
  b) budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, plac Wolności 8,
  c) budynek Świetlicy Środowiskowej Tęcza, Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Muzeum Regionalnego, plac Wolności 4,
  d) teren kąpieliska miejskiego wraz z boiskiem, amfiteatrem i wjazdem na pole namiotowe,
  e) teren dookoła wieży widokowej wraz z wieżą widokową.

4. Budynki objęte monitoringiem wizyjnym oznaczone są tabliczką:

Monitoring wizyjny

Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO), którym jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 9a. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz ochrona mienia publicznego (art. 3 oraz art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia).

4. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań i mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) jednakże nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane wynosi około 30 dni, jednak okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania dowodowego.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Przebywanie w obszarze monitoringu wizyjnego i udostępnienie Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednakże wchodząc na obszar monitoringu decydują się Państwo dobrowolnie na udostępnienie swoich danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.