Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

Adres szkoły: ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia
Telefon: 91 4144017
https://spcedynia.edupage.org/

Przedszkole Miejskie w Cedyni

Adres przedszkola: ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia
Telefon: 91 4144017

Po raz pierwszy zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej rozpoczęły się 5 września 1947r. w budynku przy ulicy Chopina 3. Społeczeństwo cedyńskie zawdzięcza to ówczesnemu burmistrzowi J. Więckowskiemu. Pierwszym nauczycielem był Zbigniew Pilotti. Początkowo funkcjonował tylko czteroklasowy stopień organizacyjny szkoły, potem w latach 1950-52 funkcjonował już sześcioklasowy, a w 1952 siedmioklasowy – najwyższy w ówczesnym systemie szkolnictwa podstawowego. W roku 1960 najważniejszym wydarzeniem w historii ówczesnej szkoły było nadanie jej imienia BOHATERÓW I ARMII WOJSKA POLSKIEGO. 24 kwietnia 1960r. odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał gen. Popławski w towarzystwie przedstawicieli władz lokalnych i wojewódzkich, gości z NRD i przedstawicieli Armii Czerwonej. Niemal każdy nowy rok szkolny rozpoczynał się wieloma istotnymi zmianami: przybywało w szkole nauczycieli, gabinetów lekcyjnych i uczniów (dla przykładu w 1960r. szkołę w Cedyni ukończyło 73 absolwentów a już w roku szkolnym 1964/65 szkoła liczyła 338 uczniów. Praca w szkole nie była łatwa. Zły stan techniczny budynku, brak klas lekcyjnych i sali gimnastycznej, przestarzały sprzęt oraz niewłaściwe sanitariaty, nie stwarzały odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. Stały się natomiast coraz częstszym tematem podejmowanym przez miejscowe władze oświatowe i gminne, mającym na uwadze konieczność budowy nowoczesnej szkoły.

Kilkuletnie starania i postulaty mieszkańców, władz oświatowych i politycznych o budowę nowej szkoły urzeczywistniły się 16 kwietnia 1985 roku, w tym to dniu dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. Rozpoczęto ją na wzgórzu, z którego oglądać można panoramę Cedyni. Dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa oraz pomocy żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanej i żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej budowa ogromnego kompleksu trwała zaledwie trzy lata. 1 września 1989r. szkołę oddano do użytku i to właśnie tutaj odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 1988/89. Inauguracji dokonał minister edukacji narodowej – Henryk Bednarski. Uczniowie i pedagodzy otrzymali do dyspozycji 19 wspaniale wyposażonych sal lekcyjnych, gabinety lekarskie oraz przestronne korytarze (w budowie była jeszcze sala gimnastyczna). Ponieważ szkoła nosi imię BOHATERÓW I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, przy wejściu do niej widnieje symbol tej ziemi – graniczny biało-czerwony słup. W dniu inauguracji wkopali go w ziemię dwaj żołnierze: sierżant rezerwy Józef Długosz, uczestnik walk nad Odrą w 1945r., i szef GZP WP gen.dywizjii Tadeusz Szaciłło.

Zakończenie roku szkolnegoRok 1993 na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i całej społeczności cedyńskiej – w tym to roku nasza szkoła brała udział w telewizyjnym programie 5-10-15 i wygrała rywalizację z pozostałymi szkołami biorącymi udział w programie.

W roku 1997 nasza szkoła obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Uczniowie, nauczyciele, rodzice, społeczeństwo i władze gminy dołożyli wszelkich starań w przygotowanie obchodów w/w rocznicy, której program był bardzo bogaty i przybyło na nią wielu zaproszonych gości.

Rok szkolny 1998/99 przynosi wiele zmian w polskiej oświacie, powstają 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. Rok później rozpoczynają w naszej szkole zajęcia uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Starej Rudnicy oraz Lubiechowa Dolnego.

Rok szkolny  2002/03 – nasza szkoła przystępuje do udziału w ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pt. „Szkoła z klasą”.

Z tej okazji 31 maja obchodziliśmy Święto Polskiej Nauki, połączone z Dniem Dziecka i Festiwalem Nauki, czyli ostatnim zadaniem akcji. Tego dnia uczniowie prezentowali swe umiejętności podczas występów wokalnych i teatralnych, wystaw plastyczno – technicznych oraz w klasowych kącikach osiągnięć. Rodzice i zaproszeni goście mogli obejrzeć uczniowskie kolekcje medali i pucharów za osiągnięcia sportowe, poznać szkolnych ,”zbieraczy” różnych przedmiotów, podziwiać prace związane z prezentacjami krajów Unii Europejskiej, naszego rejonu i jego zabytków. Klasy piąte zaprezentowały teatrzyk i piosenkę w języku niemieckim.

Dodatkową atrakcją była „żywa” lekcja historii w wykonaniu przedstawicieli Drużyny Grodu Trzygłowa, która kultywuje i odtwarza życie, kulturę materialną i duchową oraz sposoby walki wczesnośredniowiecznych Słowian.

W czerwcu 2007 roku nasza szkoła przez dwa dni obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Na obchody jubileuszu przybyło wiele znamienitych gości na czele z władzami powiatu gryfińskiego i gminy Cedynia. Obecne były też dyrekcje zaprzyjaźnionej Grundschule w Odrerbergu, integracyjnego przedszkola w Bad Freienwalde i cedyńskiego gimnazjum. We wspólnym świętowaniu uczestniczyli byli i obecni pracownicy szkoły, dawni absolwenci, kombatanci, sponsorzy, rodzice z dziećmi. Program obchodów był bardzo bogaty, więcej o jubileuszu na stronie 60 – lecie szkoły.

Obecnie w kompleksie budynków pierwotnie przeznaczonych na potrzeby Szkoły Podstawowej funkcjonuje też Przedszkole, Gimnazjum i Biblioteka Publiczna.