Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Cedynia mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

Zachodniopomorska Karta Rodziny

  • dla rodzin z min. 2 dzieci
  • wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny
  • termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.
Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Seniora

  • dla osób 60+
  • wydawana bezpłatnie
  • karta ważna bezterminowo
Zachodniopomorska Karta Seniora

http://www.rodzina.wzp.pl/

Informacje i miejsce składania wniosków o wydanie kart: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni, Plac Wolności 8 pokój 5, tel. 914317804