Informacje statystyczne

Liczba mieszkańców Gminy Cedynia w latach 1998-2023

Stan ludności na dzień 31.12.2023 r.

Miasto Cedynia: 1413
Pozostałe miejscowości: 2463
Razem: 3876 (1938 M, 1938 K)

zgonów: 53, urodzeń: 21

Cedynia miasto – 1413
Barcie – 0
Bielinek – 204
Czachów – 178
Golice – 103
Lubiechów Dolny – 197
Lubiechów Górny – 215
Łukowice – 86
Markocin – 10
Niesułów – 20
Orzechów – 126
Osinów Dolny – 180
Parchnica – 15
Piasecznik – 0
Piasek – 430
Radostów – 156
Siekierki – 154
Stara Rudnica – 158
Stary Kostrzynek – 72
Trzypole – 0
Żelichów – 159

Statystyka mieszkańców Gminy Cedynia wg wieku i płci - stan na 31.12.2022

Stan ludności na dzień 31.12.2022 r.

Miasto Cedynia: 1418
Pozostałe miejscowości: 2530
Razem: 3948 (1971 M, 1977 K)

Cedynia miasto – 1418
Barcie – 0
Bielinek – 208
Czachów – 182
Golice – 104
Lubiechów Dolny – 204
Lubiechów Górny – 214
Łukowice – 89
Markocin – 10
Niesułów – 22
Orzechów – 129
Osinów Dolny – 191
Parchnica – 15
Piasecznik – 0
Piasek – 429
Radostów – 177
Siekierki – 154
Stara Rudnica – 160
Stary Kostrzynek – 71
Trzypole – 3
Żelichów – 168

Statystyka mieszkańców Gminy Cedynia wg wieku i płci – stan na 31.12.2022

Stan ludności na dzień 31.12.2021 r.

Miasto Cedynia: 1458
Pozostałe miejscowości: 2599
Razem: 4057 (2016 M, 2041 K)

Cedynia miasto – 1458
Barcie – 0
Bielinek – 216
Czachów – 190
Golice – 102
Lubiechów Dolny – 205
Lubiechów Górny – 221
Łukowice – 91
Markocin – 8
Niesułów – 23
Orzechów – 129
Osinów Dolny – 199
Parchnica – 22
Piasecznik – 0
Piasek – 445
Radostów – 177
Siekierki – 155
Stara Rudnica – 163
Stary Kostrzynek – 81
Trzypole – 3
Żelichów – 169

Statystyka mieszkańców Gminy Cedynia wg wieku i płci – stan na 31.12.2021

Stan ludności na dzień 31.12.2020 r.

Miasto Cedynia: 1469
Pozostałe miejscowości: 2620
Razem: 4089 (2043 M, 2046 K)

Cedynia miasto – 1469
Barcie – 0
Bielinek – 209
Czachów – 192
Golice – 104
Lubiechów Dolny – 207
Lubiechów Górny – 223
Łukowice – 94
Markocin – 8
Niesułów – 23
Orzechów – 134
Osinów Dolny – 204
Parchnica – 22
Piasecznik – 0
Piasek – 453
Radostów – 169
Siekierki – 151
Stara Rudnica – 168
Stary Kostrzynek – 83
Trzypole – 3
Żelichów – 177

Statystyka mieszkańców Gminy Cedynia wg wieku i płci - stan na 31.12.2020
Statystyka mieszkańców Gminy Cedynia wg wieku i płci – stan na 31.12.2020

Stan ludności na dzień 31.12.2019 r.

Miasto Cedynia: 1496
Pozostałe miejscowości: 2653
Razem: 4149 (2067 M, 2082 K)

Cedynia miasto – 1496
Barcie – 0
Bielinek – 211
Czachów – 196
Golice – 101
Lubiechów Dolny – 206
Lubiechów Górny – 225
Łukowice – 92
Markocin – 8
Niesułów – 24
Orzechów – 132
Osinów Dolny – 209
Parchnica – 24
Piasecznik – 0
Piasek – 453
Radostów – 179
Siekierki – 158
Stara Rudnica – 165
Stary Kostrzynek – 90
Trzypole – 2
Żelichów – 178


Stan ludności na dzień 31.12.2018 r.

Miasto Cedynia: 1547
Pozostałe miejscowości: 2680
Razem: 4227 (2094 M, 2133 K)

Cedynia miasto – 1547
Barcie – 0
Bielinek – 212
Czachów – 192
Golice – 104
Lubiechów Dolny – 211
Lubiechów Górny – 225
Łukowice – 99
Markocin – 8
Niesułów – 22
Orzechów – 131
Osinów Dolny – 211
Parchnica – 24
Piasecznik – 2
Piasek – 461
Radostów – 171
Siekierki – 159
Stara Rudnica – 166
Stary Kostrzynek – 96
Trzypole – 2
Żelichów – 184


Stan ludności na dzień 31.12.2017 r.

Miasto Cedynia: 1575
Pozostałe miejscowości: 2680
Razem: 4255 (2109 M, 2146 K)

Cedynia miasto – 1575
Barcie – 0
Bielinek – 215
Czachów – 196
Golice – 111
Lubiechów Dolny – 206
Lubiechów Górny – 227
Łukowice – 101
Markocin – 7
Niesułów – 23
Orzechów – 131
Osinów Dolny – 215
Parchnica – 25
Piasecznik – 2
Piasek – 460
Radostów – 170
Siekierki – 154
Stara Rudnica – 162
Stary Kostrzynek – 97
Trzypole – 2
Żelichów – 176


Stan ludności na dzień 31.12.2016 r.

Miasto Cedynia: 1587
Pozostałe miejscowości: 2706
Razem: 4293 (2127 M, 2166 K)

Cedynia miasto – 1587
Barcie – 0
Bielinek – 211
Czachów – 196
Golice – 120
Lubiechów Dolny – 212
Lubiechów Górny – 227
Łukowice – 101
Markocin – 7
Niesułów – 28
Orzechów – 128
Osinów Dolny – 219
Parchnica – 25
Piasecznik – 2
Piasek – 458
Radostów – 174
Siekierki – 162
Stara Rudnica – 159
Stary Kostrzynek – 95
Trzypole – 2
Żelichów – 180


Stan ludności na dzień 31.12.2015 r.

Miasto Cedynia: 1622
Pozostałe miejscowości: 2731
Razem: 4353 (2164 M, 2189 K)

Cedynia miasto – 1622
Barcie – 0
Bielinek – 208
Czachów – 200
Golice – 116
Lubiechów Dolny – 218
Lubiechów Górny – 225
Łukowice – 103
Markocin – 7
Niesułów – 32
Orzechów – 133
Osinów Dolny – 220
Parchnica – 25
Piasecznik – 3
Piasek – 463
Radostów – 181
Siekierki – 162
Stara Rudnica – 153
Stary Kostrzynek – 103
Trzypole – 2
Żelichów – 177


Stan ludności na dzień 31.12.2014 r.

 Miasto Cedynia: 1626
Pozostałe miejscowości: 2739
Razem: 4365 (2168 M, 2197 K)

Cedynia miasto – 1626
Radostów – 193
Golice – 118
Osinów Dolny – 218
Czachów – 204
Lubiechów Dolny – 223
Lubiechów Górny – 222
Łukowice – 102
Orzechów – 131
Markocin – 8
Niesułów – 33
Parchnica – 22
Barcie – 0
Piasecznik – 2
Siekierki – 159
Stara Rudnica – 154  
Stary Kostrzynek – 103
Piasek – 467
Bielinek – 207
Trzypole –  2
Żelichów –  171


Stan ludności na dzień 31.12.2013 r.

Miasto Cedynia: 1646
Pozostałe miejscowości: 2771
Razem: 4417 (2197 M, 2220 K)

Cedynia miasto – 1646
Radostów – 186
Golice – 128
Osinów Dolny – 208
Czachów – 210
Lubiechów Dolny – 227
Lubiechów Górny – 235
Łukowice – 106
Orzechów – 129
Markocin – 8
Niesułów – 33
Parchnica – 25
Barcie – 0
Piasecznik – 2    
Siekierki – 161
Stara Rudnica – 152 
Stary Kostrzynek – 102
Piasek – 473
Bielinek – 206
Trzypole –  2
Żelichów –  178


Stan ludności na dzień 31.12.2012 r.

Miasto Cedynia: 1684
Pozostałe miejscowości: 2768
Razem: 4452

Cedynia miasto        –    1684
Radostów        –    185
Golice            –    131
Osinów Dolny        –    204
Czachów            –    200
Lubiechów Dolny    –    216
Lubiechów Górny    –    236
Łukowice        –    108
Orzechów        –    131
Markocin        –    8
Niesułów        –    33
Parchnica        –    23
Barcie            –    0
Piasecznik        –    2    
Siekierki            –    165
Stara Rudnica        –    152 
Stary Kostrzynek    –    102
Piasek            –    481
Bielinek            –    211
Trzypole            –    2
Żelichów        –    178


Stan ludności na dzień 31.12.2011 r.

Miasto Cedynia: 1708
Pozostałe miejscowości: 2767
Razem: 4475

Cedynia miasto        –    1708
Radostów        –    193
Golice            –    128
Osinów Dolny        –    210
Czachów            –    197
Lubiechów Dolny    –    205
Lubiechów Górny    –    247
Łukowice        –    112
Orzechów        –    128
Markocin        –    8
Niesułów        –    38
Parchnica        –    26
Barcie            –    0
Piasecznik        –    2    
Siekierki            –    167
Stara Rudnica        –    142  
Stary Kostrzynek    –    102
Piasek            –    471
Bielinek            –    213
Trzypole            –    1
Żelichów        –    177Stan ludności na dzień 31.12.2010 r.

Miasto Cedynia: 1731
Pozostałe miejscowości: 2770
Razem: 4501

Cedynia miasto        –    1731
Radostów        –    202  
Golice            –    137
Osinów Dolny        –    200
Czachów            –    196
Lubiechów Dolny    –    200
Lubiechów Górny    –    246
Łukowice        –    116
Orzechów        –    130
Markocin        –    8
Niesułów        –    37
Parchnica        –    23
Barcie            –    1
Piasecznik        –    2    
Siekierki            –    164
Stara Rudnica        –    141   
Stary Kostrzynek    –    101
Piasek            –    475
Bielinek            –    217
Trzypole            –    1
Żelichów        –    173Stan ludności na dzień 31.12.2009 r.

Miasto Cedynia: 1731
Pozostałe miejscowości: 2786
Razem: 4517

Stan ludności na dzień 31.12.2008 r.

Miasto Cedynia: 1727
Pozostałe miejscowości: 2785
Razem: 4512

Stan ludności na dzień 31.12.2007 r.

Miasto Cedynia: 1738
Pozostałe miejscowości: 2802

RAZEM GMINA: 4540

Stan ludności na dzień 31.12.2006 r.

Miasto Cedynia: 1742
Pozostałe miejscowości: 2794
Razem: 4536

Stan ludności na dzień 31.12.2005 r.

Miasto Cedynia: 1765
Pozostałe miejscowości: 2786
Razem: 4551

Stan ludności na dzień 31.12.2004 r.

Miasto Cedynia: 1770
Pozostałe miejscowości: 2783
Razem: 4553

Stan ludności na dzień 31.12.2003 r.

Miasto Cedynia: 1776
Pozostałe miejscowości: 2771
Razem: 4547

Stan ludności na dzień 31.12.2002 r.

Miasto Cedynia: 1789
Pozostałe miejscowości: 2792
Razem: 4551

Stan ludności na dzień 31.12.2001 r.

Miasto Cedynia: 1804
Pozostałe miejscowości: 2778
Razem: 4576

Stan ludności na dzień 31.12.2000 r.

Miasto Cedynia: 1804
Pozostałe miejscowości: 2778
Razem: 4582

Stan ludności na dzień 31.12.1999 r.

Miasto Cedynia: 1783
Pozostałe miejscowości: 2803
Razem: 4586

Stan ludności na dzień 31.12.1998 r.

Miasto Cedynia: 1806
Pozostałe miejscowości: 2805
Razem: 4611