Pracownicy OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

Jędrzejek Mirosława, tel: 91 46 47 956, 91 43 17 802

 Z-ca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej:

Nowak Izabela, tel: 91 4 144 645

Księgowość:

Groszewska Adriana, tel: 91 43 17 804

Kadry, stypendia szkolne, księgowość:

Suska Grażyna, tel: 91 43 17 804

Praca socjalna:

Nabrzycka Grażyna, tel: 91 4 144 619

Nowak Izabela, tel: 91 4 144 645

Prinz Patrycja, tel: 91 43 17 803

Świadczenia rodzinne:

Szoka Lucyna, tel: 91 43 17 803

Świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie Dobry Start:

Rebizak Danuta, tel: 91 43 17 803

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, usługi opiekuńcze, Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki, projekty:  

tel: 91 43 17 804

 Asystent rodziny:   

Hrynkiewicz Justyna, Tel: 91 4 144 619

Opiekunki środowiskowe:

Masłoń Maria

Winiarczyk Marzena

Winiarczyk Barbara

Wójko Anna

WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:

Nowak Izabela: 

Cedynia

Nabrzycka Grażyna:

Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Czachów, Łukowice, Siekierki, Stary Kostrzynek, Stara Rudnica, Osinów Dolny

Prinz Patrycja: 

Radostów, Golice, Żelichów, Bielinek, Piasek, Niesułów, Parchnica, Orzechów, Markocin