Pracownicy OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Magdalena Puzik, tel: 91 4 144 645, 91 46 47 956, 91 43 17 802

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej:
Nowak Izabela, tel: 91 4 144 645, 91 46 47 956, 91 43 17 802

Księgowość, kadry

Groszewska Adriana, tel: 91 43 17 804

Praca socjalna:

Nabrzycka Grażyna, tel: 91 4 144 619

Prinz Patrycja, tel: 91 43 17 803

Świadczenia rodzinne:

Szoka Lucyna, tel: 91 43 17 803

Księgowość, fundusz alimentacyjny, stypendia:

Rebizak Danuta, tel: 91 43 17 804

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, usługi opiekuńcze, Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki, projekty:  

tel: 91 43 17 804

Asystent rodziny:   

Hrynkiewicz Justyna, Tel: 91 4 144 619

Opiekunki środowiskowe:

Masłoń Maria

Winiarczyk Marzena

Wajsprych Monika

Wójko Anna

WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:

Nabrzycka Grażyna:

Cedynia, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Czachów, Łukowice, Siekierki, Stary Kostrzynek, Stara Rudnica, Osinów Dolny

Prinz Patrycja: 

Cedynia, Radostów, Golice, Żelichów, Bielinek, Piasek, Niesułów, Parchnica, Orzechów, Markocin