Gminny program osłonowy

UCHWAŁA NR XXII/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia na lata 2017-2020