Trzypole

TRZYPOLE (do 1945 r. – niem. Forsterei Dreipfuhl)

LOKALIZACJA
Trzypole (ob. Leśniczówka Wrzos) położone jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i północnej części gm. Cedynia, w odległości ca 2, 5 km na południ o wy-wschód od Piasku. Osada zlokalizowana jest na terenie Puszczy Piaskowej, przy drodze śródleśnej. Miejscowość w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

RYS HISTORYCZNY
Pierwsza wzmianka: XIX w.
Pierwotna własność wsi: rycerska

Leśniczówka powstała najprawdopodobniej w 1. połowie XIX w. Brak bliższych informacji o charakterze własnościowym i formach architektonicznych.

HISTORYCZNA FORMA WSI
Układ przestrzenny
– pierwotny: osada jednodworcza
– XIX i I poł. XX w.: osada jednodworcza

Wg map z końca XIX w. i lat 3O-tych XX w. Trzypole tworzyła jedna trzybudynkowa zagroda leśnictwa. Budynki rozmieszczone tu były w kształt podkowy, otwartej od strony drogi (od północnego-wschodu).

Zabudowa
– pierwotna: zagroda leśnictwa
– XIX, I poł XXw.: trzybudynkowa zagroda leśnictwa

Brak informacji o formie architektonicznej, konstrukcji i rozmieszczeniu elementów pierwotnej zabudowy leśnictwa; być może były to obiekty szachulcowe. Domysł ten zdaje się potwierdzać fakt wymiany zabudowy zagrody na pocz. XX w. (wzniesiono wtedy nowy budynek gospodarczy) i w latach 20-tych XX w. (postawiono wówczas nowy budynek mieszkamy). Obiekty te wykazywały cechy typowe dla czasu powstania, charakteryzując się stosunkowo nieznacznymi rozmiarami i prostotą formy architektonicznej.

Elementy funkcjonalne wsi
– leśniczówka: obiekt murowany z cegły ceramicznej, tynkowany. 5-osiowy, nakryty wysokim dachem dwuspadowym.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA
Układ przestrzenny
– osada jednodworcza: współcześnie Trzypole tworzy dwubudynkowa leśniczówka Wrzos. Budynek mieszkalny i towarzyszący mu obiekt o charakterze inwentarskim ustawione są po południowo-zachodniej stronie drogi śródleśnej; budynek mieszkalny zwrócony jest do w/w drogi ścianą szczytową.

Zabudowa
zagroda dwubudynkowa (opis powyżej)

Elementy funkcjonalne wsi
– leśniczówka: budynek mieszkalny z lat 20-tych XX w. i gospodarczy (inwentarski) z pocz. XX w. są w ogólnie dość dobrym stanie technicznym; obiekty te nie przedstawiają jednak wartości kulturowych z uwagi na nikłe walory architektoniczne.