Biblioteka Miejska

Misją biblioteki jest  rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców naszej gminy oraz upowszechnianie  wiedzy i rozwoju kultury. Zapewnianie czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji oraz umacnianie nawyków czytelniczych. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką po przez organizowane dla najmłodszych spotkania. My jako bibliotekarze służymy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i staramy się aby jego oczekiwania związane z naszą działalnością zostały spełnione.

Misją Biblioteki jest również ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.

Biblioteka Miejska w Cedyni mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Biblioteka Miejska
ul. Mieszka I 21
74 – 520 Cedynia
Tel. 91 41 44 120
e-mail: biblioteka@ckcedynia.pl
          
Godziny otwarcia

poniedziałek
11.15 – 18.15

wtorek
10.15 – 17.15

środa
10.15 – 17.15

czwartek
10.15 – 17.15

piątek
10.15 – 17.15

Biblioteka Miejska w Cedyni pozyskuje środki z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem programu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Biblioteka Narodowa

Uczestniczymy od roku 2015 w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Jest to kampania społeczna, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego.

Cała Polska Czyta Dzieciom

Wypożyczamy, udostępniamy w wypożyczalniach i czytelni literaturę piękną, literaturę popularno-naukową, księgozbiór dotyczący regionu. W ramach popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki, organizowane są cykliczne zajęcia z dziećmi oraz lekcje biblioteczne.

Pierwsze wzmianki dotyczące  istnienia biblioteki szkolnej w Cedyni pochodzą z kroniki szkolnej  i dotyczą 1959 roku.  Znajduje się tam informacja o tym, że zapisanych było 198 czytelników  i posiadała księgozbiór liczący 1795 woluminów. Stanowisko bibliotekarza obejmowała wtedy pani Wiktoria Jurewicz, która w roku 1970 poszła na urlop zdrowotny, a następnie na emeryturę.

W roku szkolnym 1970/1971 na miejsce pani Jurewicz została przyjęta pani Danuta Olearczyk, która była bibliotekarzem do roku 1978. Od roku 1978 do roku 2000 stanowisko bibliotekarza w bibliotece szkolnej objęła pani Jadwiga Migdalska. Do roku 1988 biblioteka mieściła się na poddaszu ówczesnej Szkoły Podstawowej przy ulicy Chopina.

Rok szkolny 1988/1989 rozpoczął się już w nowym budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Michała Roli-Żymierskiego. Pomieszczenie, w którym początkowo znajdowała się biblioteka mieściło się  w obecnym przedszkolu. W jednej sali była czytelnia, a w drugiej księgozbiór. W latach następnych biblioteka szkolna jeszcze kilka razy zmieniała swoje miejsce.

W 1999 roku powstało Gimnazjum im. Mieszka I-go, a wraz z nim biblioteka szkolna gimnazjalna, w której przez rok pracowała pani Monika Nawrot. W roku 2000 w wyniku likwidacji szkoły w Lubiechowie Dolnym do pracy w gimnazjum została przyjęta pani Renata Misiura, która objęła stanowisko nauczyciela bibliotekarza w gimnazjum. Księgozbiór likwidowanych szkół z Lubiechowa Dolnego i Starej Rudnicy wspomógł cedyńskie biblioteki szkolne, dla których każda książka była cenna.
Od 2000 do 2004 roku na stanowisku bibliotekarza biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej pracowała pani Bożena Zielińska.

W roku 2004 na mocy porozumienia zawartego po miedzy Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Szkołą Podstawową w Cedyni, Cedyńskim Gimnazjum  i Zespołem Administracji Szkół biblioteki szkolne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zostały przekazane    w użyczenie Cedyńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu. Od tego czasu na stanowisku bibliotekarza do roku 2007 pracowała pani Elżbieta Głodek , a następnie stanowisko to objęła pani Kamila Baran.

Biblioteki Szkolne dzielą pomieszczenie wspólnie z Biblioteką Miejską i znajdują się    w budynku szkoły. Księgozbiór w roku 2015 w  bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    w Cedyni liczy 2999 woluminów, natomiast w bibliotece Gimnazjum 2552 woluminów. Biblioteki szkolne czynnie współpracują z biblioteką miejską organizując rożnego rodzaju spotkania. W bibliotekach na potrzeby szkół odbywają się również lekcje biblioteczne.

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI MEJSKIEJ

W latach 1947 – 1949 w Cedyni, przy ul. Stalina obecnie ul. Generała Świerczewskiego 9 został utworzony punkt biblioteczny Powiatowej Biblioteki w Dębnie.

Od 1949 r. został on przekształcony w Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Cedyni. Mieściła się ona w nowej siedzibie ówczesnego Zarządu Gminnego przy Placu Wolności 8. Po reformie administracyjnej Zarząd Gminy zlikwidowano, biblioteka pozostała w tym budynku, zmieniło się tylko pomieszczenie z parteru na piętro.

W 1956 r. utworzono Gromadzką Bibliotekę w Lubiechowie Górnym, w Siekierkach a w 1958 r. w Lubiechowie Dolnym. W latach sześćdziesiątych Miejsko Gminna Biblioteka w Cedyni tworzyła dwie filie biblioteczne w Lubiechowie Dolnym i Siekierkach. Przy filiach zostały utworzone punkty biblioteczne Lubiechów Dolny – Czachów, Bielinek, Piasek, Lubiechów Górny Łukowice, Siekierki – Żelichów, Rudnica, Kostrzynek, Cedynia – Radostów, Golice, Orzechów, Strażnica WOP

Raz na kwartał w punktach bibliotecznych były wymieniane książki. Ówcześnie biblioteki nawiązały współpracę ze szkołami podstawowymi.

W 1992r. zakupiono do biblioteki komputer dla dzieci. Prowadzona była wypożyczalnia kaset video, w 1995 roku zlikwidowano punkty biblioteczne.
W ramach reform samorządowych biblioteka w Cedyni została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Cedyni, gdzie kilkakrotnie zmieniała swoje pomieszczenia.

W 1996 r została zlikwidowana filia w Siekierkach, a cały księgozbiór przejęła Szkoła Podstawowa w Starej Rudnicy. W 1997 r została zlikwidowana filia w Lubiechowie Dolnym. Część książek po zlikwidowanej filii przejęła Szkoła Podstawowa w Lubiechowie Dolnym, część Biblioteka Miejska w Cedyni.

W 1996 r biblioteka w Cedyni zmieniła nazwę na – Biblioteka Miejska.

W 2004 została przeniesiona do pomieszczenia po świetlicy szkolnej z dodatkowym wyjściem na zewnątrz dla czytelników. W tym samym roku cedyńskie szkoły, Zespół Administracji Szkół oraz Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu podpisali porozumienie na podstawie którego biblioteki szkolne zostały urzeczone Ośrodkowi Kultury i do dzisiaj Biblioteka Miejska i biblioteki szkolne mieszczą się w jednym lokalu.

Pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej a następnie biblioteki miejskiej w Cedyni byli: Różańska Genowefa, Gajewska Wanda, Marzantowicz Władysława, Wisłocka Jadwiga, Daca Anna, Tondel Dorota. Siekierki: Wachowska Zofia, Łada Grażyna, Sporek Danuta.