Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Informujemy, że w dniu 23.06.2021 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Inwestycja pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Cedyni oraz w obrębie Radostów, gmina Cedynia” mająca na celu „Poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Cedyni oraz w obrębie Radostów, gmina Cedynia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.