Zawieszenie działalności placówki wsparcia dziennego

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2020 r. zawiesza się w terminie od 24.10.2020 r. do odwołania działalność placówki wsparcia dziennego w Radostowie. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Mirosława Jędrzejek, Kierownik OPS w Cedyni