Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Cedyni

W czwartek, 22 października br. odbyła się sesja XXI Rady Miejskiej w Cedyni, dotycząca reorganizacji Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. Planuje się pozostawienie klas I-III oraz oddziału ,,0” w szkole w Piasku, a dowożenie pozostałych klas do szkoły w Cedyni. W związku z panującą pandemią koronawirusa, sesja odbyła się w reżimie sanitarnym po raz kolejny na stołówce szkolnej w Cedyni. Przed budynkiem cedyńskiej szkoły zgromadzili się protestujący rodzice i nauczyciele z placówki w Piasku. Głosowanie poprzedziła dyskusja.

W samej szkole jest coraz mniej uczniów, a co za tym idzie, mniejsze są subwencje oświatowe. W dyskusji głos zabrały dyrektorki szkół w Piasku Grażyna Fedorowicz i w Cedyni Monika Nawrot oraz przedstawicielka Rady Rodziców ze szkoły w Piasku Monika Ostromecka. Po zakończeniu dyskusji przedstawiono porządek obrad i przystąpiono do głosowania w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. Za przekształceniem było 7 radnych, przeciw 5, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Obecnych na sesji było 13 radnych.