Zaproszenie do udziału w projekcie

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej”.
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 30 sierpnia 2019 r.

Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia oraz na stronie internetowej http://www.pszczoly.szczecin.pl/

Szczegóły na stronie http://pszczoly.szczecin.pl/nowa/home/aktualnosci/236-projekt-poprawa-warunkow-sanitarnych-rodzin-pszczelich-na-pomorzu-zachodnim-poprzez-zakup-wezy-pszczelej.html