Podsumowanie projektu „Zielone do góry”

Projekt grupy nieformalnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie Górnym dofinansowany z programu „Społecznik na lata 2019-2021 ” pn. „Zielone do góry” zakończył się sukcesem. To były trzy dni aktywnej pracy:

– 02.08.2019 r. szkolenie – pogadanka nt. zieleni, zasad jej komponowania i pielęgnacji,

-03.08.2019 r. spotkanie, podczas którego odbyło się projektowanie zieleni na terenie Lubiechowa Górnego,

-10.08.2019 r. Finał – wykonanie nasadzeń na terenie Lubiechowa Górnego.

Dzięki realizacji projektu sołectwo zyskało materiały promocyjne ze zdjęciem Lubiechowa Górnego (rollup i ściankę), flipchart oraz narzędzia do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Lubiechów Górny.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu – dziękujemy!!!!

GALERIA

Logotypy
Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego