Ogłoszenie o naborze beneficjentów

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym„

Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego oraz ich rodzice.

Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia organizowane w ramach projektu:

Realizator projektu nie zapewnia transportu oraz nie pokrywa kosztów transportu.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą pod adresem:
Dzienny Dom” Senior plus”

Ul.Wodnika1……74-100 Gryfino

W godzinach od: 17-19

Osoba do kontaktu: Wioletta Pakulska tel.: 506-081-642

Termin składania zgłoszeń 21.08.2019r. do 23.08.2019r.