Zapraszamy na debatę w ramach Dni Cedyni

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Radio Szczecin, Urząd Miejski w Cedyni oraz Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają w niedzielę 25 czerwca 2023 roku o godz. 13:30, na debatę w ramach Dni Cedyni, z cyklu Kolokwia Ottoniańskie pt.: „Stosunki polsko-niemieckie w perspektywie polskiej myśli zachodniej”.

Debata odbędzie się w ramach Dni Cedyni 2023, w namiocie na placu u stóp Góry Czcibora w Cedyni.
W dyskusji udział wezmą dr Wojciech Lizak, dr hab. Sebastian Ligarski i dr Maciej Maciejowski.

Prowadzenie Bartłomiej Ilcewicz.

Debata jest rezultatem współpracy Radia Szczecin, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie, Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie, Klubu Mickiewicza w Szczecinie, Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie pod wspólną nazwą „Kolokwia Ottoniańskie”. Celem szeregu debat jest upamiętnienie 900-lecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu na Pomorzu oraz jej wpływ na kształtowanie się stosunków polsko-niemieckich i późniejsze losy obu krajów i narodów, aż do czasów współczesnych. W ramach współpracy planowane są kolejne debaty, sympozja i spotkania. Wszystkie wydarzenia będą dotyczyć stosunków polsko-niemieckich w kontekście genezy, 1000 lat historii i obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszych narodów i państw.
Zaproszeni goście:

 • dr hab. Sebastian Ligarski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Szczecinie. Autor wielu książek i publikacji poświęconych okresowi PRL, protestom społecznym i aparatowi represji. W latach 2007-2021 koordynator ogólnopolskiego, centralnego projektu badawczego IPN „Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.
  Koordynator serii wydawniczej IPN „Twórcy, dziennikarze, naukowcy” (TDN).
  Członek redakcji „Biuletynu IPN”.
 • dr Wojciech Lizak – historyk i prawnik, dr nauk humanistycznych. Ukończył Wydział Prawa UAM
  w Poznaniu, tytuł doktora uzyskał w 1986 r. Pracował w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie,
  w Instytucie Zachodniopomorskim, w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej.
  W latach 1990-1993 sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Szczecinie. W 1990-1994 członek Rady Miejskiej w Szczecinie, w 1991-1993 współzałożyciel i dyrektor ds. programowych
  w Radiu „As” i telewizji „Morze”. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego.
  W 1980-1981 aktywny działacz regionalnych i krajowych tzw. struktur poziomych, będących
  w opozycji do aparatu PZPR. Współorganizator strajku na Politechnice Szczecińskiej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 13-15 XII 1981. Represjonowany i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. W stanie wojennym współpracownik grupy opozycyjnej o nazwie Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny. Autor artykułów do niezależnych czasopism: „Obraz”, „Bis”, „Aspekty”, „Jedność”, „Res Publica”, „Więzi”, „Tygodnik Powszechny” oraz w prasie emigracyjnej. W 2018 nagrodzony medalem Wolności i Solidarności.
  Od 1996 właściciel Antykwariatu Wu-eL i domu aukcyjnego działającego m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Od 2017 współzałożyciel organizowanego muzeum poświęconego polskim dziejom Szczecina i Pomorza.
 • dr Maciej Maciejowski – historyk, doktor nauk humanistycznych. Współpracownik Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie. Od 2019 r. nauczyciel historii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Publicysta dwumiesięcznika „W Sieci Historii”. Współtwórca Centrum Dialogu PRZEŁOMY w Szczecinie. Autor 7 książek i 70 artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji. Ostatnio opublikował książkę: „Sprawcy operacji (anty)polskiej 1937-1938. Szkice i biogramy (2021).
  Prowadzenie: Bartłomiej Ilcewicz prezes Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego w Szczecinie.
  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.
  WSTĘP WOLNY