Informacja dotycząca Marszu Nordic Walking oraz Biegu do Orła

Biuro zawodów będzie się znajdowało na stadionie miejskim w Cedyni. Tam uczestnicy Marszu Nordic Walking otrzymają przed startem kijki, a zawodnicy Biegu do Orła numery oraz pakiety startowe.
Trasa marszu prowadzić będzie z boiska sportowego, przez ścieżkę rowerową aż do polany pod Górą Czcibora. Trasa biegu przebiega tak, jak trasa marszu, ale kończy się na szczycie góry.

Po przekroczeniu linii mety zawodnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale uczestnictwa. Dla zawodników biegu oraz marszu przygotowany będzie posiłek z grilla.

Po zakończeniu zawodnicy będą transportowani do Cedyni na teren amfiteatru autokarem, zarówno po marszu jak i po biegu.

Na trasie w 3 miejscach będą się znajdowały punkty z wodą do picia dla zawodników.

Prosimy o punktualne stawienie się w biurze zawodów.

Do zobaczenia na trasie już 24 czerwca.

Organizatorzy