Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021–2027. Działanie 6.9 Edukacja Ogólna.

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu/projektów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli uczniów i przedszkolaków szkół i przedszkoli, dla których gmina Cedynia pełni funkcję organu prowadzącego.

Szczegóły w załącznikach poniżej: