Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Cedynia rozważa możliwość przystąpienia do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których może być beneficjentem.

Więcej informacji na temat ww. programów można znaleźć na stronach:

http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy
http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy

W celu przybliżenia tematyki ww. programów, zapraszamy zainteresowanych na spotkania, które odbędą się w następujących terminach:

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/przemys%C5%82-wsch%C3%B3d-s%C5%82o%C5%84ca-611668/