Wniosek o szacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dostępny jest nowy wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (http://www.szczecin.uw.gov.pl/ → w zakładce Dla przedsiębiorców → Szkody w rolnictwie).

Wniosek dostosowany został do wymogów i informacji, które należy zawrzeć w protokole z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanym wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, niezbędnym do skorzystania przez poszkodowanych rolników z dostępnych form pomocy.

WNIOSEK

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/niwa-kukurydza-pole-ro%C5%9Blin-4240209/