ZABYTKI – OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Jesteśmy otwarci na współpracę z właścicielami nieruchomości w celu ratowania zabytków położonych na terenie Naszej gminy, w związku z tym do dnia 16 stycznia 2023 roku do godziny 10:00 zbieramy zgłoszenia do udziału w konkursie.

Możemy wnioskować, aż o 98% dofinansowania. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr XVII/164/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 maja 2016 roku, która określa zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Cedynia mogą otrzymać obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków, które możemy złożyć, warunkiem ujęcia zadania we wniosku, jest posiadanie kosztorysu/dokumentacji oraz zapewnienie wkładu własnego w wysokości 2% kosztów planowanych robót. W przypadku zgłoszenia większej liczby zadań spełniających ww. warunki liczyć będzie się kolejność zgłoszeń.

Parafie/Wspólnoty/osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zobowiązane są zapoznać się z wytycznymi programu. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem inwestycji do realizacji.