Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022

Burmistrz Cedyni przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2023r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.). Dnia 31 stycznia 2023r. upływa termin wniesienia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Cedynia w 2023r.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych można pobrać w Urzędzie Miejskim w Cedyni przy ul. Plac Wolności 1 w pokoju nr 1.