XLV sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

22 czerwca 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej. Radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium.

Podczas posiedzenia odbyła się debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2022 rok. Burmistrz Adam Zarzycki omówił inwestycje, które zostały już zrealizowane, te które są w trakcie realizacji oraz te, które są w planach. Odpowiadał również na pytania Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Głowniaka oraz Radnych, dotyczące raportu.

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte.