Podziękowania dla sponsorów, darczyńców i współorganizatorów DNI CEDYNI 2023

Zorganizowanie Dni Cedyni nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie wielu ludzi o dobrych sercach. Z roku na rok nasza impreza cieszy się coraz większą popularnością nie tylko w gminie, ale w całym województwie. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w nawet najmniejszym stopniu przyczynili się do przygotowania święta naszego miasta. Nieoceniona była pomoc pieniężna, techniczna i organizacyjna z Państwa strony.

Oto ludzie, instytucje, firmy i przedsiębiorstwa, do których kierujemy naszą wdzięczność.

 1. Fundacja KGHM Polska Miedź – Projekt pt. Bieg do Orła 972-2023 i Dyrektor Oddziału KGHM Polska Miedź Ryszard Jaśkowski
 2. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – Projekt pt. Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa
 3. Kruszywa SKSM S.A. i Prezes Zarządu Krzysztof Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Maria Kaczanowska
 4. EKOCED sp. z o.o. Police i Prezes Bartosz Nowak
 5. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Prezes Zarządu Krzysztof Urbaś
 6. Pol Mark 2 Sp. z o.o. Osinów Dolny i właściciel Marek Grynkiewicz
 7. Enea Operator
 8. APEXIM AB Paliwa sp. z o.o. i Prezes Zarządu Michał Pytko
 9. Bank Spółdzielczy w Chojnie i Prezes Zarządu Piotr Stafiej
 10. Rybacka Spółdzielnia Regalica i Prezes Zarządu Krzysztof Grzelak
 11. Enea Oświetlenie
 12. Marek i Marta Przybyłowie
 13. P.U.P POMOT sp. z o.o. i Prezes Leszek Siatka
 14. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gama-Papier I. Sobczyk
 15. Marian Caban Przewozy Autokarowe
 16. Urszula Łebkowska
 17. MATI Sklep mięsny Elżbieta Sadłocha
 18. Mirosław Henryk Ludwiczak i Koło Łowieckie TROP
 19. Gospoda u Barbary – Barbara i Władysław Edelmuller
 20. Zdzisław Tondel
 21. Franciszek Liszka
 22. Albina i Adam Babiccy
 23. Andrzej Chorągiewicz „Miody”
 24. Paweł Ziemkiewicz Pracownia Złotnicza
 25. Starostwo Powiatowe w Gryfinie
 26. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 27. Dom Seniora Stara Rudnica i Dyrektor Agnieszka Nowacka
 28. Lasy Państwowe – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa – projekt pt. „Edukacja Przyrodniczo-Leśna” i Dyrektor Generalny Józef Kubica
 29. Lasy Państwowe – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa – projekt pt. „Lasy na różne okazje” i Dyrektor Marta Waszek
 30. KGW Piasek, Orzechów, Czachów, Lubiechów Górny, Stary Kostrzynek, Stara Rudnica
 31. Stowarzyszenie dla Gminy Cedynia
 32. Spółdzielnia Socjalna „Przystań smaków”, Stołówka na Wzgórzu
 33. Sponsor anonimowy
 34. Mc Donald’s Cedynia
 35. Cedyński Klub Rowerowy
 36. Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze
 37. OSP Cedynia, OSP Czachów, OSP Lubiechów Górny, OSP Osinów Dolny oraz OSP Moryń
 38. Wolontariusze
 39. Pracownicy ZGKIM na czele z dyrektorem Zenonem Blachnierkiem
 40. Nadleśnictwo Mieszkowice i Nadleśnictwo Chojna
 41. Dyrektorzy ZSP w Cedyni i nauczyciele
 42. Dzieci z 8 klasy ZSP w Cedyni wraz z panią Renatą Misiurą
 43. Kierownik ZZDW w Chojnie Krzysztof Ziętek
 44. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni i Pracownicy OPS w Cedyni
 45. Tomasz Paciejewski i LZS w Szczecinie
 46. IlikeSport i Radosław Paciejewski
 47. Sędziowie Biegu do Orła
 48. Policjanci Komisariatu Policji w Chojnie i w Cedyni
 49. Hotel Piast Cedynia
 50. Hotel Margo
 51. Hotel Klasztor
 52. Radio Szczecin
 53. Zespół Czciborzanie
 54. Ewa Kwiecień i artyści COKiS
 55. TVP Szczecin
 56. Portal Chojna24
 57. Portal iGryfino
 58. Gastronomia i Wystawcy
 59. Wesołe miasteczko
 60. Muzeum Regionalne w Cedyni
 61. Pracownicy Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 62. Prelegenci Polsko-Niemieckiej konferencji
 63. Współorganizatorzy Senioriady 2023
 64. Rekonstruktorzy osady wczesnośredniowiecznej i bitwy
 65. Marek Kaczorowski
 66. Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego

Kolejność wymienienia jest losowa. Dziękujemy wszystkim jednakowo. Drodzy Państwo, jesteście niezastąpieni.