Wprowadzenie działań prewencyjnych na terenie Gminy Cedynia

ZARZĄDZENIE NR 106/2020 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie Gminy Cedynia w związku z występowaniem wirusa COVID – 19 na terenie Polski.

Najważniejsze zapisy:

  • Odwołuje się wszelkie imprezy i wydarzenia organizowane przez Gminę Cedynia oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze.
  • Postuluje się odwołanie wszelkich wydarzeń organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Cedynia.
  • Ogranicza się wizyty interesantów w Urzędzie Miejskim w Cedyni, z wyjątkiem wizyt, podczas których niezbędne jest osobiste stawiennictwo interesanta.
  • Na każdym stanowisku prowadzony jest rejestr interesantów, którzy w danym dniu przebywali w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni.
  • W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
  • Umożliwia się podanie korespondencji, pism i innych dokumentów przez okienko podawcze w drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Cedyni.