Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni

Od dnia 03 sierpnia 2020r. do odwołania Urząd Miejski w Cedyni zgodnie z Zarządzeniem nr 106./2020 Burmistrza Cedyni z dnia 03 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie gminy Cedynia w związku z występowaniem wirusa COVID-19 na terenie Polski, ogranicza się wizyty interesantów w Urzędzie Miejskim w Cedyni według następujących zasad:

  • w okienku w drzwiach wejściowych do budynku można złożyć pisma i podania kierowane do urzędu,
  • prosi się, aby na pismach w celu sprawnego załatwiania spraw, podawać numer telefonu, a maile opatrywać imieniem i nazwiskiem,
  • wizyty interesentów w sprawach, podczas których niezbędne jest osobiste stawiennictwo interesanta będą możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym – numery telefonów do pracowników merytorycznych podane poniżej,
  • na każdym stanowisku prowadzony jest rejestr interesantów, którzy w danym dniu przebywali w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni,
  • prosi się o realizowanie płatności online, płatności podatkowe na konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych,
  • wszelkie decyzje i pisma (za wyjątkiem pilnych spraw z zakresu USC) będą do Państwa wysyłane listownie,
  • jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod adresem mailowym info@cedynia.pl oraz numerem telefonu 91-414-40-06.

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia

Dane kontaktowe do pracowników merytorycznych urzędu i gminnych jednostek:
Informacja ogólna: tel. 91 4317818
Burmistrz Cedyni: Adam Zarzycki, tel. 91 4144 006
Zastępca Burmistrza: Małgorzata Karwan, tel. 91 4144 006
Sekretarz Cedyni: Anna Witek, tel. 91 4144 006

Referat Finansowy (FB) :
Skarbnik: 91 4317 839
Zastępca Skarbnika: 91 4317 823
Księgowość Budżetowa 91 4317 823
Podatki 91 4317 805
Podatki 91 4317 821
Opłata Targowa 91 4317 835

Referat Infrastruktury, i Ochrony Środowiska i Funduszy:
Kierownik Referatu: 91 4-317-808
Ochrona środowiska 91 4-317-822
Zamówienia publiczne 91 4-317-826
Zagospodarowanie przestrzenne 91 4-317-806
Rolnictwo – 91 4317-816
Fundusze unijne – 91 4317-806
Gospodarka Komunalna – 91 4317 818

Urząd Stanu Cywilnego:
91 4317 813
91 4144 092

Działalność Gospodarcza:
91 4317 813
Referat Organizacyjny:
Sekretariat 91 4144006
Stanowisko ds. Ochrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych 91 4-317-818
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu 91 4-317-819
Samodzielne Stanowiska Pracy :
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 91 4-317-819
Informatyk 91 4-317-817

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu :
Sekretariat: 91 4144 131

Muzeum Regionalne: 91 4693 041

Zespół Administracyjny Szkół : 91 4326563

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Świadczenia Rodzinne – 91 4-317-803

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 91 4144 186, 508 978 025. e-mail: dyrektor@zgkimcedynia.

Jednocześnie informujemy, że zasady obsługi interesantów w urzędzie mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki