Termomodernizacja szkoły w Cedyni rozpoczęta.

W Urzędzie Miejskim w Cedyni, 8 lutego 2022 r. w obecności Pana Adama Zarzyckiego – Burmistrza Cedyni podpisano umowę na „Termomodernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego” w Cedyni. Zakres prac przewidzianych w pierwszej części realizowanego zadania obejmuje, wymianę stolarki okiennej i zewnętrznych drzwi. Ocieplenie wszystkich ścian oraz wymianę dachu wraz z ułożeniem wełny mineralnej jako ocieplenia poddasza.

Całość zadania powinna zostać wykonana w okresie 24 miesięcy od przekazania placu budowy, które planowane jest na początek marca. Koszt przedsięwzięcia ustalony w przetargu wynosi ok. 7 mln. zł i zostanie wyasygnowany z budżetu Gminy Cedynia. Gmina pozyskała na finansowanie zadania niskooprocentowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, której spłata rozłożona jest na 15 lat.

Na drugą część termomodernizacji, która obejmie wymianę źródeł światła w całej szkole, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową nowego źródła ciepła opartego na nowoczesnych ekologicznych pompach ciepła złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu.