„Moje Ciepło”- co to za program ?

Jest to program, który ma wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych.

Co ważne, przez nowy budynek mieszkalny w tym rządowym programie rozumie się taki, w przypadku którego, na dzień składania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła:
• nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane;
• złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Jakie warunki dofinansowania trzeba spełnić ?
Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.

Co to oznacza?
Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) :
• może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 roku
• 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”
Kolejne warunki będą dotyczyć:
• aby pompa ciepła była nowa (wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem);
• że beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu “Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy
• że dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła
• że w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania

Ile dopłaty otrzymasz?
Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:
• w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;
• w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł.

Kiedy i gdzie można składać wnioski ?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozpocząć nabór wniosków w programie „Moje Ciepło” na przełomie I i II kwartału 2022 r.
Okres kwalifikowalności będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja.

Bieżące informację można śledzić pod adresem : https://www.gov.pl/web/nfosigw/beda-duze-dotacje-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-nfosigw-wkrotce-oglosi-nabor-w-programie-moje-cieplo