XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie ogłosił XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci -uczniów szkół podstawowych. Hasło konkursu ‘’Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy’’ oznacza to, że prace plastyczne dzieci powinny obrazować wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

Prace plastyczne należy przesłać w terminie do dnia 01.04.2022r. na adres:
Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie
Ul. Słowiańska 5
75-846 Koszalin

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Kasy https://www.krus.gov.pl/artykul/28616ad43becf1e76e91c1c50e112724-5d998585d4/

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci