Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia na terenie basenu w Cedyni

Działająca na terenie Gminy Cedynia grupa inicjatywna, której liderką jest Pani Irena Śron, rozpoczęła realizację kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW.

W czwartek 24 czerwca br. na terenie basenu miejskiego w Cedyni odbyło się spotkanie członków grupy i koordynatora przedsięwzięcia Pana Arkadiusza Małeckiego. Podczas spotkania wybrano jeden z zestawów placu zabaw, który zostanie zamontowany w miejscu starego, porządkowano teren przy basenie, odmalowano elementy małej architektury.

Celem działania jest doposażenie istniejącej bazy rekreacyjno-sportowej i kulturalnej przy boisku sportowym na terenie basenu w Cedyni, która jest miejscem aktywnej integracji mieszkańców, odpoczynku, spotkań, zabawy i aktywności sportowej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wartość inwestycji to kwota 20 500,00 zł.

Link do galerii na Facebooku: https://www.facebook.com/cedynia/photos/pcb.2696700870453690/2696697297120714/