Remont Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” – II etap prac

Gmina Cedynia przeprowadziła remont części górnego podestu – placu betonowego, w ramach programu rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki dofinansowaniu zrealizowane zostało zadanie pn. Remont Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” z jego otoczeniem w Rejonie Pamięci Narodowej – II etap prac. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 198 500,00 zł brutto, w tym 117 936,00 złotych dofinansowania z MKiDN. Wykonawcą zadania była firma DANKOM.

Remont pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” oraz jego otoczenia – II etap prac pozwolił na poprawienie walorów estetycznych najbardziej rozpoznawalnej atrakcji turystycznej gminy Cedynia oraz bezpieczeństwa turystów odwiedzających to miejsce. Dbanie o charakterystyczne zabytki na szlaku Pamięci Narodowej rzutuje na ich trwałość i możliwość użytkowania przez kolejne pokolenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.