Przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 338), § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2019 roku, poz. 255) w oparciu o sprawozdanie z badań nr 3021/2023 z dnia 05 lipca 2023 roku próbki wody pobranej w dniu 03 lipca 2023 roku stwierdza przydatność wody do kąpieli z „Kąpieliska Miejskiego w Cedyni”.