Ogłoszenie

Unieważnia się ogłoszony w dniu 20 czerwca 2023r. nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021– 2027. Działanie 6.9 Edukacja Ogólna.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki