Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw

Miła informacja dla nas wszystkich – następny projekt realizowany na terenie naszej gminy przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Fundacją pod Aniołem, w ramach rewitalizacji społecznej, pod hasłem Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw, został zakończony.

25.06.2020 nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała mobilny tor przeszkód. Głównym celem projektu było doposażenie młodzieżowej drużyny OSP w profesjonalny sprzęt do treningu, dzięki któremu będą mogli podnieść swoją sprawność fizyczną i wiedzę, nie narażając przy tym zdrowia ćwicząc na sprzęcie dla dorosłych.

Mimo pandemii i związanych z tym utrudnień w realizacji założonych zadań, członkowie Grupy Inicjatywnej, wolontariusze, druhowie OSP z Cedyni wraz z adeptami z Młodzieżowej Drużyny OSP, zachowując wszystkie niezbędne środki ostrożności, sprostali zadaniu i efektem tego jest mobilny tor przeszkód.

Nad całością przedsięwzięcia, czuwała liderka Grupy Angelika Kałużyńska. Już dziś możemy zaprosić chętnych na 25.07.2020, gdy zorganizujemy wydarzenie animacyjne podsumowujące realizację projektu – o szczegółach niebawem.