„Program opieki nad zabytkami dla gminy Cedynia” – oferty cenowe

Gmina Cedynia przeprowadza rozpoznanie rynku i prosi o oferty cenowe na opracowanie „Programu opieki nad zabytkami dla gminy Cedynia”, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na lata 2021-2025.

Oferty prosimy składać do 15 lipca 2020 roku na adres: info@cedynia.pl

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie udzielają pracownicy referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, tel. (091) 4317826.