Absolwenci opuścili mury szkoły w Cedyni

Dzisiaj odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas VIII. Na początku uroczystości absolwenci przekazali sztandar Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni swoim młodszym następcom, po czym wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

Głos zabrała dyrektor ZSP Monika Nawrot, dziękując uczniom za wytężoną naukę oraz podziękowała nauczycielom i rodzicom za ich wkład i zaangażowanie w edukację, która przez pandemię koronawirusa odbywała się zdalnie.

Po przemówieniu Dyrektor wręczyła wszystkim uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyróżnienia dla najlepszych absolwentów.

Na uroczystości zakończenia roku i pożegnania ósmoklasistów obecny był również burmistrz Cedyni, Adam Zarzycki, który pogratulował uczniom wyników w nauce i wytrwałości, której tak bardzo było nam trzeba podczas ostatnich miesięcy. Młodzieży i nauczycielom wręczył prezenty w postaci maseczek, których nadal powinniśmy wszyscy używać.

Szkoła w Cedyni wyszła z ciekawą i pożyteczną inicjatywą. Absolwenci zamiast dziękować swoim nauczycielom kwiatami, przynieśli na rozdanie świadectw karmę dla zwierząt, która trafi do cedyńskiego schroniska.