Poprawa infrastruktury bazy sportowej

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz z Elżbietą Zielinkiewicz – Zastępcą Skarbnika Cedyni podpisali dziś umowę o przyznaniu dofinansowania Gminie Cedynia na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury bazy sportowej na terenie Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego w Cedyni, etap II- Montaż piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej”, w ramach udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowita wartość projektu to 40.000,00 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 18500,00 zł (46,25 %).

Poprawa infrastruktury bazy sportowej na terenie Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego w Cedyni to jedno z głównych zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023.