Rewitalizacja kościoła w Cedyni

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki podpisał dziś umowę o udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni z proboszczem księdzem Michałem Kostrzewą.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr IV /23/2019 r. z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni Gmina Cedynia udzieliła dotacji celowej na remont wieży kościoła parafialnego w Cedyni w wysokości 50.000,00 zł.

Tego samego dnia ksiądz proboszcz podpisał umowę na realizację zadania pn. „Remont wieży kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni – etap III” z samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, który reprezentował Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego Parafia Rzymskokatolicka w Cedyni uzyskała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł.

Warto dodać, że szacunkowa wartość etapu III planowanego do wykonania w 2019 roku to kwota 123.000,00 zł.

Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni to jedno z głównych zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023.