Oświadczenia o utrzymywaniu otrzymanego sprzętu PPGR

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 187/2022 Burmistrza Cedyni z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Cedynia beneficjent ostateczny jest obowiązany do składania, w okresach co 6 miesięcy przez okres 2 lat, oświadczeń o utrzymywaniu otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz użytkowaniu go zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oświadczenia można składać w Urzędzie Miejskim w Cedyni (pokój nr 10) oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 91 4317816.

Granty PPGR