Opowieści z muzeum #8

Położona tuż przy Lubiechowie Dolnym Dolina Świergotki zaskakuje nieprzygotowanych. Głęboki wąwóz strumienia o tak ładnej nazwie wyrzeźbiony został wieki temu, podczas epoki lodowcowej. Dziś na jego dnie płynie wątły strumyk, a malownicza okolica została objęta ochroną i w 1989 roku wpisana do rejestru jako rezerwat (ponad 11 ha), który ma chronić zespół buczyny pomorskiej, grądu z przytulią leśną i samą dolinę strumienia. Na najwyższym wzniesieniu nad Świergotką znajduje się pokaźny obelisk poświęcony Robertowi von Keudellowi – politykowi niemieckiemu, bliskiemu przyjacielowi i doradcy Otto von Bismarcka, który był właścicielem tych ziem.