Odbiór produktów żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni uprzejmie informuje mieszkańców gminy Cedynia, iż osoby samotne z dochodem nieprzekraczającym 1.402,00 złotych oraz osoby w rodzinie z dochodem nieprzekraczającym 1.056,00 złotych na osobę, mogą zgłaszać się po odbiór produktów żywnościowych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Wolności 8 lub pod numerem telefonu: 91-4144-619, 91-4144-645, 91-4647956.

Kierownik OPS w Cedyni
Mirosława Jędrzejek