Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 34.1. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Cedynia informuje, że przystępuje do w/w programu.

Zadanie polegające na sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Cedynia będzie realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego przez Gminę Chojna.

Sprzedaż obywać się będzie przez spółkę komunalną PUK w Chojnie Sp.zo.o.

https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,26038,ogloszenie-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych.html