Dodatek węglowy i inne źródła ciepła – informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni informuje, że rodziny, które złożyły wniosek o dodatek węglowy i inne źródła ciepła mieszkające pod jednym nr domu i ich wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia mogą ponownie w związku ze zmianą ustawy z dnia 27.10.2022r. złożyć wniosek na dodatek węglowy oraz pellet w terminie do 30.11.2022r.

Kontakt telefoniczny: 914144-619; 914144-645.