Ogłoszenie o raporcie o stanie gminy Cedynia za 2019 rok

Szanowni Państwo. Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, na której zostanie przedstawiony Raport o Stanie Gminy Cedynia za 2019 rok odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzająca instytucję raportu (Dz. U. z 2018 r., poz.130 z póź.zm.) przewiduje możliwości udziału w debacie nad raportem mieszkańców gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni, poparte podpisami co najmniej 20 osób ( czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w Sekretariacie pokój nr 6 , do 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek ) do godziny 1600. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w pokoju nr 1 ( na parterze budynku urzędu.)

Biorąc pod uwagę STAN EPIDEMII i priorytet bezpieczeństwa Przewodniczący Rady zmuszony jest ograniczyć obecność osób na sesji do niezbędnego minimum. W tej wyjątkowej sytuacji proponuję, by mieszkańcy pragnący wziąć udział w debacie złożyli swój głos w debacie pisemnie, który zostanie wówczas odczytany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Raport o Stanie Gminy Cedynia za 2019r. został opublikowany na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cedyni w dniu 29 maja 2020 r. Sesja Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową, każdy może więc śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak