Ogłoszenie o naborze do projektu Powiatu Gryfińskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST Koło Nr 1 w Gryfinie ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.

Ogłoszenie wraz kartą zgłoszenia można pobrać poniżej.

Logo stowarzyszenia